14 November 2011

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID SK CHALOK 2011


Ucapan Guru Besar SK Chalok ( Puan Noraini Bt. Mohd Noor)


Alhamdulillah,bersyukur saya ke hadrat Allah Subhanahuwataala kerana dengan izinNya kita dapat bersama-sama mengadakan “ Hari Anugerah Kecemerlangan Murid 2011 “

Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya mencapai keputusan yang cemerlang dalam keputusan peperiksaanakhir tahun. Ini adalah hasil usaha , ketekunan, azam, tekad dan hasrat yang seharusnya dikongsi bersama guru-guru dan seluruh ahli keluarga. Tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, kita tidak akan mencapai kecemerlangan diri dalam bidang pelajaran.


Kepada pelajar yang belum mencapai tahap kecemerlangan, jadikan cuti penggal persekolahan ini masa untuk terus mengejar kejayaan. Kepada ibu bapa pula, berikan galakan kepada anak-anak supaya m,engulangkaji pelajaran pada masa cuti. Mereka harus dilatih secara berterusan untuk terus belajar sehingga menjadi orang yang berilmu dan berakhlak mulia.

Jutaan terima kasih kepada semua guru dan ibu bapa pelajar yang telah bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan majlis ini.


Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dihulurkan kepada PPD, PIBG, guru dan ibu bapa yang sentiasa prihatin dan menyokong penuh apa yang dilakukan oleh pihak sekolah.Sekian, terima kasih