05 January 2010

Lokasi SK Chalok, Setiu


View SK Chalok, Setiu in a larger map

03 January 2010

Perancangan Strategik Kelas Pemulihan Khas SK Chalok 2012

PENGENALAN

Penguasaan 3M adalah titik tolak kepada kejayaan pembelajaran seseorang pelajar atau murid.Murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira perlu menjalani program secara khusus dan berterusan.


RASIONAL

Program peningkatan penguasaan 3M disediakan untuk membantu murid menguasai beberapa kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai. Strategi membimbing murid perlu bermula pada peringkat awal iaitu semasa murid – murid ini berada di tahap 1. Tanpa usaha –usaha pemulihan pada peringkat awal,mereka akan mengalami defisit dalam pembelajaran hingga ke tahap dua dan berterusan hingga ke sekolah menengah.

OBJEKTIF

Setelah mengikuti program ini pada tempoh masa yang ditetapkan, adalah diharapkan:

1. Murid dapat menguasai kemahiran 3M.
2. Lebih ramai murid dapat dipulihkan dan kembali ke kelas biasa.
3. Murid berupaya bersaing dengan rakan-rakan dan mempunyai keyakinan untuk terus berusaha dalam bidang pelajaran.

Program Peningkatan Penguasaan 3M ini memberi fokus kepada 12 orang murid pemulihan khas tahun 2 dan Tahun 3.


Bilangan murid:

Tahun 2 : 6 orang ( 4 L 2 P )
Tahun 3 : 6 orang ( 5 L 1 P )

Jumlah : 12 orang


PERANCANGAN TAHUNAN
KELAS PEMULIHAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN CHALOK
SETIU TERENGGANU
2012.

BIL

STRATEGI

TAKTIK

1.

MESYUARAT JAWATAN KUASA KELAS

PEMULIHAN


Tujuan :

Membincangkan perlaksanaan program Mewujudkan pasukan guru yang bertanggungjawabdan berdedikasi kepada permasalahan pembelajaran murid. Mengadakan perbincangan dan strategi mengatasi pengajaran dan pembelajaran di kelas pemulihan khas dan kelas-kelas biasa.


Penglibatan :

Semua guru AJK Kelas Pemulihan Khas dan pentadbir sekolah


Cadangan tempat :

Bilik mesyuarat / kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Merangka dan melaksana program

Menganalisis masalah pengajaran dan pembelajaran Strategi mengatasi masalah guru dan murid


Kos :

Sekolah


Tenaga / kaki tangan :

AJK kelas pemulihan khasMinggu ke 2

Februari

April

Jun

Ogos

BIL

STRATEGI

TAKTIK


2.


MOTIVASI / SESI PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA MURID YANG BELUM MENGUASAI 3M


Tujuan :

Memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang kelemahan prestasi akademik anak- anak mereka.

Membincangkan langkah-langkah meningkatkan tahap penguasaan 3M anak masing-masing.


Penglibatan :

Semua ibu bapa murid Tahun 1 hingga 6 yang belum menguasai 3M.


Cadangan tempat :

Bilik mesyuarat / kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Membincangkan langkah menangani Masalah pembelajaran anak masing-masing.

Memberi kesedaran dan galakan kepada ibu bapa membantu anak masing-masing menguasai 3M.

Memastikan ibu bapa tahu tahap pencapaian anak mereka dalam bidang pelajaran.

Membantu ibu bapa membimbing anak masing-masing dengan latihan lembaran kerja dan kad-kad bacaan.


Kos :

Jamuan ringan


Tenaga / kaki tangan :

Guru pemulihan khas dan AJK kelas pemulihan khasMinggu ke 3

Mac / Jun

BIL

STRATEGI

TAKTIK


3.


KELAS BIMBINGAN / TAMBAHAN


Di luar waktu persekolahan –

Ahad, Isnin dan Selasa : 12 .45 -- 1. 15 tgh

Hari Sabtu minggu tidak bekerja.


Tujuan :

Meningkatkan tahap penguasaan murid dalam kemahiran

asas 3M


Penglibatan :

Murid Tahun 2 dan 3


Cadangan tempat :

Kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Memberi bimbingan mengikut tahap pengasaan kemahiran murid.

Murid dibimbing dengan penggunaan kad-kad bacaan,buku “Begini Caranya Sayang”, lembaran kerja dan bahan Bantu mengajar yang dibina.


Kos :


Tenaga / kaki tangan :

Guru pemulihan khasJun hingga

Oktober

BIL

STRATEGI

TAKTIK


4.


PROGRAM ANAK ANGKAT

Mewujudkan rasa perihatin dan tanggung jawab mendidik murid yang lemah dalam pembelajaran. Sokongan kendiri kepada murid.


Penglibatan :

PK 1, PK11, dan PK KK


Cadangan tempat :

Sekolah


Kos : -


Tenaga / kaki tangan :

Guru-guru Penolong Kanan.Sepanjang tahun


5.


PERTANDINGAN BAHASA DAN MATEMATIK


Tujuan :

Menimbulkan rangsangan dan minat serta keseronokan belajar sambil bermain.


Penglibatan :

Semua murid pemulihan Tahun 2 hingga 6


Cadangan tempat :

Kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Mengadakan pertandingan teka silangkata mengikut tahap kebolehan murid. Mengadakan pertandingan ‘ dart’ Pertandingan ‘dam ular’


Kos :

Hadiah kumpulan & individu – RM 40.00


Tenaga / kaki tangan :

Guru & AJK Pemulihan khasSeptember

&

Oktober

BIL

STRATEGI

TAKTIK


6.


PEMANTAUAN


Tujuan :

Memberi bimbingan dalam aspek P& P.

Mengenal pasti masalah guru dan murid pemulihan khas


Penglibatan :

Guru Besar dan PK 1


Cadangan tempat :

Kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Pemantauan berfokus kepada teknik dan langkah pengajaran guru.

Punca masalah guru dan murid dapat dikenal pasti.


Kos : -


Tenaga / kaki tangan :

Guru Besar dan PK 1.Februari

Mei

Oktober


7.


PENILAIAN


Tujuan :

Mengesan daerah kelemahan penguasaan murid.

Penilaian yang dijalankan ialah :

Ø Ujian saringan IPP3M 1/2/3

Ø Ujian Dianostik

Ø Ujian Prestasi


Penglibatan :

Guru Pemulihan Khas


Cadangan tempat :

Kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Menjalankan ujian saringan.


Menjalankan ujian Dianostik.

Menjalankan ujian prestasi bagi mengenal pasti tahap pencapaian murid.


Kos :

Sekolah


Tenaga / kaki tangan :

Guru Pemulihan khasJanuari

Mei

Oktober

BIL

STRATEGI

TAKTIK


8.


PROJEK KECERIAAN KELAS


Tujuan :

Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif

Menarik minat murid terhadap pelajaran


Penglibatan :

Guru Pemulihan Khas dan Ajk Pemulihan Khas


Cadangan tempat :

Di dalam dan di luar kelas pemulihan khas


Kandungan program :

Menambah dan membaik pulih BBM yang sedia ada.

Membina kiosk.


Kos :

RM 400.00


Tenaga / kaki tangan :

Guru Pemulihan Khas dan Ajk Pemulihan KhasApril hingga

Jun

BIL

STRATEGI

TAKTIK


9.


MAJLIS PENGHARGAAN DAN KECEMERLANGAN MURID PEMULIHAN KHAS


Tujuan :

Memberi perangsang,minat dan semangat kepada murid yang telah berjaya untuk terus cemerlang dalam bidang pelajaran.

Memberi dorongan kepada murid-murid lain untuk belajar bersungguh-sungguh.


Penglibatan :

Murid pemulihan khas


Cadangan tempat :

Dewan sekolah


Kandungan program :

Pemilihan murid berdasarkan pencapaian baik di kelas. pemulihan khas dan di kelas biasa.

Murid bergiat aktif dalam bidang ko-kurikulum.

Murid mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan telah kembali ke kelas biasa.

Hadiah disampaikan semasa Hari Anugerah Sekolah.


Kos :

Sekolah


Tenaga / kaki tangan :

Guru Pemulihan Khas

OktoberPENUTUP:

Program peningkatan Penguasaan 3M diharapkan dapat membantu mengurangkan bilangan murid yang masih belum menguasai asas 3M di sekolah ini.Kejayaan program ini insyaAllah akan mudah dicapai jika mendapat sokongan dan kerjasama erat dari berbagai pihak khususnya para ibu bapa, guru-guru dan pentadbir sekolah.Semuga setiap aktiviti yang dirancang akan dapat berjalan dengan baik demi masa depan anak didik kita.


Disediakan oleh :

( WAN RAMLI B. WAN ABDULLAH )
Guru Pemulihan Khas
Sek.Keb.Chalok,Setiu